ÜRÜNLERİMİZ

MAHSULÜNÜZE İMZAMIZI ATIYORUZ

Klasik Gübreler

ÜRE (N46)

ÜRE %46 azot oranıyla en yüksek azot oranına sahip gübre çeşididir. Beyaz renkte ve kokusuz olup, suda çözünebilen, pril veya granül yapıda akıcı bir gübredir. ÜRE tüm bitkilerde, üretim periyodu boyunca kullanılabilmektedir.
ÜRE' nin bitkilerde boy yapıcı ve kök geliştirici etkisi vardır. Yeşil aksam oluşumunu teşvik ederek, bitkinin güneşten faydalanmasını sağlar. Böylece verim artışına sebep olur . Az verildiğinde bitki gelişmesi yavaşlar, tane ve meyve verimi düşer.
Bitkiler ÜRE azotunu bünyelerine doğrudan alabilirler. Fakat ÜRE' nin bitkilere daha yarayışlı hale gelebilmesi için parçalanarak amonyum ve nitrata dönüşmesi gerekir. Bu sürede göz önüne alındığında diğer azotlu gübrelere göre ÜRE uygulamasının daha önce yapılması gerekmektedir. Fazla miktarda üre verilmesi gerektiğinde hepsi bir defada değil birkaç kısma bölünerek atılmalıdır. Üre toprağa verildikten sonra derhal toprağa karıştırılmalıdır. Aksi halde toprak yüzeyinde kalan gübreden azot kaybı olabilir.
ÜRE' den etkin şekilde faydalanabilmek ve azot kayıplarını azaltabilmek için uygulanan gübrenin toprak altında kalması gerekir. Dikkat edilmesi gereken husus ise ÜRE' nin bitki köküne veya ekilen tohuma değmemesidir. Sonbaharda ekimle birlikte ve ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir.
Azot kapsamı diğer azotlu gübrelerden daha fazla olduğu için taşıma, depolama ve uygulamada kolaylık sağlar. Birim azot miktarı diğer gübrelere göre daha ucuzdur. Saf azot içeriğinin fazla olması nedeniyle dünyada son yıllarda diğer azotlu gübrelere göre kullanım oranı giderek artmaktadır. 

AMONYUM SÜLFAT (AS 21)

Amonyum Sülfat, %21 oranında amonyum azotu (N) ve %24 oranında sülfat formunda kükürt (S) içeren bir gübredir. Çiftçilerimiz arasında kristal yapısından dolayı “Şeker Gübre” olarak ta bilinmektedir.
İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin kükürt gereksinimi karşılanabilmektedir. Bu nedenle amonyum sülfat üst gübreleme yanında, taban gübresi olarak ta kullanılabilmektedir. Ayrıca içeriğinde bulunan azotun amonyum formunda olmasından dolayı da, toprakta bulunan fosforun alınımını arttırıcı etkisi vardır. Amonyum formundaki azotun nitrata dönüşmesi sırasında ortamda zamanla pH düşer, uzun süreli kullanımlarda toprak asitliliği yükselir. Bu nedenle yoğun kullanımlarda kireçleme yapılmasına dikkat edilmeli ve ihmal edilmemelidir. Genel olarak asitliliği yüksek topraklarda (pH düşük) Amonyum Sülfat kullanılmamalıdır. Amonyum Sülfat asit karakterli olmayan tüm topraklarda yetişen; ağaçlarda ve sebzelerde rahatlıkla üst gübresi olarak uygulanabilmektedir. Özellikle çeltik tarımında çiftçilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Dİ-AMONYUM FOSFAT(DAP)

Bileşiminde %18 azot (N) ve %46 fosfor (P2O5) ihtiva eder. İçeriğindeki fosforun büyük kısmının suda eriyebilmesi ve azotunda amonyum formunda bulunmasından dolayı toprağa atıldıktan sonra, uygun koşullar (sıcaklık, nem) oluştuğu anda, fosfor ve azot kullanıma hazır olur.
Yüksek oranda fosfor içerdiğinden bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişimini hızlandırır ve kök sistemini güçlendirir. Çiçeklenmeyi sağlayarak dane ve meyve tutumunu artırır. DAP gübre yüksek verimin yanı sıra meyve ve sebzelerde iyi renk oluşumu, aşırı soğuğa ve kuraklığa yüksek tolerans, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve uzun raf ömrü sağlar. Ürünlerin aroma ve lezzetini artırdığı gibi vitamin içeriğini yükseltir. Fosfor noksanlığında ürün miktarı ve kalitesinde düşüş meydana gelir.
DAP kullanımında uygulama zamanın doğru belirlenmesi önemlidir. Zamanından önce yapılacak uygulama fosforun topraktaki kireç ile birleşerek yararsız hale geçmesine neden olurken, geç yapılacak uygulamalarda ise fosforun toprak yüzeyinde kalacak olmasından dolayı bitkiye yine yarar sağlamayacaktır. Ekim/dikim ile birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10-15 cm derinliğe gömülmesi uygundur.

KALSİYUM AMONYUM NİTRAT(CAN)

Amonyum nitratın olumsuz özelliklerini gidermek için amonyum nitrat gübresine kireç katılarak üretilmektedir. Taneleri gri veya açık kahve renkli olup akıcıdır. % 25-28 azot içerir. İçerdiği azotun yarısı (NH4) yarısı da (NO3) halinde olduğundan amonyum nitrat gübresine benzer özellikler taşır. Amonyum nitratın tersine, bu gübrenin toprak pH’ sı üzerine etkisi nötr’ dür.
Nitrat azotu bitkilerin hızlı gelişme ve ürüne yatma dönemlerinde kökler tarafından hızlı bir şekilde alınır. Amonyum formundaki azotun büyük bir kısmı ise toprak parçacıkları tarafından tutulur, daha sonra azot bakterileri tarafından nitrat azotuna çevrilir ve böylelikle bitkiler azot eksikliği çekmez. CAN gübresi, buğday ve arpa gibi tahıllar olmak üzere tüm bitkilerde üst gübre olarak çapada ve sulamadan önce kullanılır. Çeltik tarımında kullanılmamalıdır.
Üre gübresi ile aynı ortamda kesinlikle depolanmamalıdır.

NP 20.20.0


Bünyesinde etkili madde olarak %20 azot (N) ve %20 fosfor (P2O5) bulunan bir gübredir.
Ülkemizde ve dünyada iki besinli kompoze gübreler içinde en çok kullanılan türdür. Azot ve fosforu eşit şekilde içerir. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder. Toprak yüzeyinde bırakılmamalıdır. Bitki kök derinliğine veya tohum derinliğine gömülerek verilmelidir. Taban (toprak altı) gübrelemesi yapıldığında her iki besin elementi de, granüller toprak suyunda eridiğinde bitki tarafından kolaylıkla alınabilir. İçeriğindeki azot, amonyum (NH4) ve üre formunda olduğu için yağışla topraktan kolay yıkanmaz. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin alabileceği formdadır. Bu sayede bitki gelişme süresi boyunca fosfordan yaralanabilir.
Aynı zamanda 20.20.0 + 1Zn Çinkolu formülü de vardır.

NPK 15.15.15


Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranda içeren kompoze bir gübredir. Dengeli gübreleme yapmak için ideal bir ürün olan 15.15.15 gübresi mahsulde verime etki etmektedir.

Bu gübrenin, potasyum açısından fakir olan topraklarda kullanılması tavsiye edilir. İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde; don ve soğuklara dayanıklılık artar, hastalık ve zararlılara karşı bitki direnci yükselir. Meyvede; şeker / asit oranı dengelenir, raf ömrü uzar, meyve rengi iyileşir. Meyveler aynı zamanda olgunlaşıp, hasat süresi kısalır.

15.15.15 gübresi mısır, tütün, patates, meyve ağaçları, bağ, zeytin ve narenciye ile her türlü sebze yetiştiriciliğince rahatlıkla kullanılabilir. Diğer bitkilerde de rahatlıkla kullanılır. Özellikle tahıl grubunda kuvvetli sap oluşturarak yatmayı engeller Taban gübresi olarak ekim/dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır.

Sebzelerde fide dikiminden 1-2 hafta önce, ağaçlarda ise su yürümeden önce yani tomurcuklanmadan 3-4 hafta önce toprağa karıştırılarak kullanılmalıdır.
Aynı zamanda 15-15-15+ 1Zn Çinkolu veya kükürt içeren formülleri de vardır.